Външна реклама

Включва малка извадка от реализирани проекти за външна реклама.
Допълнителна информация може да намерите в раздел КЛИЕНТИ

ПОРТФОЛИО ZANGA DESIGN STUDIO