Graphic design [ Бизнес Проекти ]

+359 879 271 670

Graphic

Design

Корпоративен дизайн

Бизнес проекти

ZANGA DESIGN STUDIO предлага професионално проектиране и изработка на фирмени презентации, каталози, годишни доклади, отчети и други бизнес печатни и дигитални материали. Разработваме индивидуална концепция, която взема предвид всички аспекти на вашият корпоративен дизайн, от типографията през цветовата схема до стилистичните средства.

В резултат получавате корпоративен материал, който последователно изразява вашата фирмена идентичност и същевременно предава нужната информация ясно и атрактивно.

Разработваме атрактивен дизайн
за всеки раздел от вашите корпоративни

тип

Презентация

Печатен / дигитален формат

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Презентация
Fulfillment

Печатен / дигитален формат

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Доклад
корпоративна отговорност

Печатна и електронна версия

Издания

2010 / 2013

Eзикови версии

Български
Английски

Клиент

Реализация

Предпечатна подготовка
Доклад по корпоративна отговорност

тип

Фирмена Презентация

Печатен / дигитален формат

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Фирмена
Презентация

дигитален формат

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Брошура

Печатен / дигитален формат

Eзикови версии - българска, английска

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Фирмена
Презентация

Печатен / дигитален формат

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка

тип

Каталог

Печатен / дигитален формат

Eзикови версии

Български
Английски
Немски
Френски

Клиент

Реализация

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка
ZANGA DESIGN STUDIO