Portfolio [ Съюз на глухите в България ]

+359 879 271 670

Неправителствена организация

Съюз на глухите в България

ZANGA Реализации

Графичен дизайн | Предпечатна подготовка | Печат

Съюзът на глухите в България (СГБ) е национално представена, неправителствена организация на хората с увреден слух. Създаден през 1934 г. с цел обединяване на всички лишени от слух хора и защитата им за правото на работа и достоен живот. Със своята над осемдесетгодишна история Съюзът на глухите в България е сред най-дълголетните организации на хората с увреждания в страната с над седем хиляди членове и дванадесет районни организации. Съюзът на глухите в България е редовен член на Световната федерация на глухите (СФГ), Европейския съюз на глухите (ЕСГ), Балканска асоциация на глухите и на Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ). СГБ развива стопанска дейност чрез своите тренадисет търговски дружества „Тих труд“ в цялата страна и туроператорското си дружество „Тишина“.

Покана

По случай тържествено честване - 85 години юбилей на СГБ

Година - 2019

Изработка на луксозна покана за тържествено отбелязване навършването на почетните 85 години от създаването на организацията.
В програмата на тържествата състояли се в гр. Приморско е включено и провеждането на 28-я фестивал на художествената самодейност, който също е юбилеен – 80 години от началото на културната дейност на СГБ.

СГБ Покана

Членска карта

Графичен дизайн на членски карти за СГБ

СлужебнА картА

Графичен дизайн на служебни карти за СГБ

Винили, Плакати и Грамоти

Визиите за периодични мероприятия на съюза.

неправителствена организация