Portfolio [ IndustryInform / Mozaika ]

+359 879 271 670

IndustryInform​

Преглед на индустриални сектори в България

Каталог

IndustryInform

IndustryInform е иновативна услуга (Data As A Service), опростяваща начина, по който собственици, мениджъри и производители получават данни за индустрията. През IndustryInform те могат да се информират относно интересни възможности за оптимизиране и развиване на своя бизнес. Използвайки семантични технологии, IndustryInform намира, филтрира и организира най-новите данни от индустрията и предлага прецизни възможности за търсене сред всички налични данни за индустрията, като същевременно елиминира ирелевантните резултати.

Клиент

Реализации

Графичен дизайн
Предпечатна подготовка
Печат

Клиент

Реализации

Графичен дизайн
Предпечатна подготовка
Печат

Месечни доклади Industry Inform
Секторни анализи

Периодични издания на български, английски, немски и френски език.
Издават се в печатна и дигитална форма.
Издания: 2014-2020 г.