Каталог Industry Inform

тип

Каталог

IndustryInform

IndustryInform е иновативна услуга (Data As A Service), опростяваща начина, по който собственици, мениджъри и производители получават данни за индустрията. През IndustryInform те могат да се информират относно интересни възможности за оптимизиране и развиване на своя бизнес. Използвайки семантични технологии, IndustryInform намира, филтрира и организира най-новите данни от индустрията и предлага прецизни възможности за търсене сред всички налични данни за индустрията, като същевременно елиминира ирелевантните резултати.

Клиент

Реализации

Идея
|
Графичен дизайн
Предпечатна подготовка
Печат

Клиент

Реализации

Графичен дизайн
Предпечатна подготовка
Печат

Месечни доклади Industry Inform
Секторни анализи

Периодични издания на български, английски, немски и френски език.
Издават се в печатна и дигитална форма.
Издания: 2014-2023 г.