Корпоративна идентичност

Включва малка извадка от реализирани проекти през годините.
Допълнителна информация може да намерите в раздел КЛИЕНТИ

ПОРТФОЛИО ZANGA DESIGN STUDIO

Печатна реклама | Корпоративна идентичност | DIGITAL | ВЪНШНА РЕКЛАМА