Posters BINGO ANEL

Плакати за атрактивни промоции или конкретни събития провеждани в БИНГО ЗАЛИ АНЕЛ. Залите се отличават с артистичен дизайн, стилен интериор, оборудвани с електронно бинго и обслужвани от опитен персонал. Компанията разполага с две зали за електронно бинго в София – на бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Александров“ (в ХОТЕЛ АНЕЛ).

 • Клиент
  АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ
 • БИНГО АНЕЛ

 • Реализации

  Графичен дизайн
  Предпечатна подготовка
  Печат


 • Раздел

  Плакати