Portfolio [ Association​ Hydroenergy ]

+359 879 271 670

Association

HYDROENERGY

ZANGA Реализации

Графичен дизайн | Предпечатна подготовка | Печат

Асоциация „Хидроенергия“ е сдружение с нестопанска цел, представляващо интересите на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически централи в България. Общата инсталираната мощност на централите на всички участници в Асоциацията е близо 250 MW, които произвеждат годишно над 514 942 МВтч въглеродно-чиста електроенергия от възобновяем източник – вода. Пълноправните членове на Сдружението са петте най-големи дружества в частния хидроенергиен сектор, които представляват 43% по отношение на инсталирани мощности и 42% по отношение на произведена енергия през 2017 г.

Корпоративен доклад 2018

Дипляна презентация

Листовки

Association